Workshops on academic publications in EU Interdisciplinary Studies Науково-практичні семінари «Написання наукових текстів» та «Публікації в англомовних наукових виданнях»

Jean Monnet Module hosted practical workshops on academic publications in EU Interdisciplinary Studies on 03-04 April 2017 at the NaUKMA.

В рамках Модулю ім. Жана Моне НаУКМА відбулися науково-практичні семінари для науковців, викладачів, аспірантів, студентів з факультетів правових та соціальних наук

«Написання наукових текстів»

3 квітня 2017 р. 15:00-16:30

«Публікації в англомовних наукових виданнях»

4 квітня 2017 р. 15:00-16:30

Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ

(місце проведення заходів 3 і 4 квітня - вул. Волоська 8/5, корпус 4, ауд. 425)

 

Основні теми:

  • Критерії якості публікацій. Наукова новизна, міждисциплінарність та вплив за межами наукової спільноти.
  • Етапи написання наукових текстів – статей, дисертацій, тез конференцій, тощо. Цільова аудиторія та фокус тексту. Структура тексту.
  • Як почати писати наукову статтю? Креативне письмо. Практичні поради.
  • Вимоги МОН України та англомовних журналів щодо наукових статей.
  • Особиста стратегія публікацій, вибір журналу і теми статті. Міжнародні рейтинги наукових журналів.
  • Редакційний процес в англомовних наукових виданнях. Практичні поради
  • Преміювання НаУКМА за публікації в іноземних наукових виданнях (SCOPUS, WoS)