Міжнародні та європейські стандарти досліджень

Короткий зміст: 
Метою курсу є навчання аспірантами набору дослідницьких та письмових навичок, що дозволить їм самостійно розробляти, проводити та писати науково-дослідницькі проекти та роботи у обраній ними галузі досліджень, зосереджуючи увагу на дослідженнях з євростудій. Результати навчання курсу зосереджені на наступних дослідницьких та письмових навичках 1) критичне мислення; 2) робота з літературою 3) дизайн дослідження 4) написання текстів 5) усне виступ 6) управління часом.