Порівняльне європейське конституційне право

Структура курсу: 

Теми:

  • Особливості цивільної (романо-германської) правової сім’ї
  • Особливості загальної (англо-саксонської) правової сім’ї
  • Інші правові сім’ї та правові традиції
  • Історія конституціоналізму
  • Конституційні суди та конституційний контроль
  • Конституційні суди та «засновуючі» справи
  • Новий конституціоналізм та конституційна політика в Європі
  • Використання міжнародних та зарубіжних юридичних документів. Конституційне запозичення
  • Конституційні моменти
  • Конституційний договір для країн Європейського Союзу
Короткий зміст: 
Метою курсу є ознайомлення студентів з основними теоретичними положеннями порівняльного конституційного права та основами конституційного права окремих Європейських країн. Курс присвячений загальній характеристиці теорії конституціоналізму в порівняльній перспективі і зосереджується на історичних, культурних, соціальних та правових факторах, які вплинули на розвиток конституційного права в країнах Європи, а також окремих країн Північної Америки та Азії. В рамках цього курсу студенти будуть вивчати такі теми: особливості цивільної (романо-германської), загальної (англо-саксонської) та інших систем права; історія конституціоналізму та вплив історичних подій та конституційних моментів на розвиток конституційного права в окремих країнах; взаємовідношення правової культури та конституціоналізму; конституційне запозичення; теорія поділу влади та взаємовідношення між її різними гілками; системи політичних партій та виборчі системи; конституційні суди та конституційний контроль; конституційно-правовий статус громадянина тощо. Після закінчення курсу студенти повинні засвоїти основні характеристики різних правових сімей та конституційних систем провідних країн Європи та Північної Америки, демонструвати знання основних термінів та концепцій порівняльного конституційного права, а також краще орієнтуватися в особливостях конституціоналізму України в порівнянні з іншими країнами.
Викладач: 
Андрій Мелешевич
Цільова аудіторія: 
Курс розрахований для студентів бакалаврату та магістеріуму в галузях права, політології, історії