Європейські студії, як складова сучасних досліджень в галузі соціально-економічних наук

Структура курсу: 
  • Європейські студії, як складова сучасних досліджень та викладання;
  • Міждисциплінарність, як елемент сучасних досліджень та викладання в Європі;
  • Право Європейського Союзу і європейські студії;
  • Європейська політологія і європейські студії;
  • Європейська економіка і європейські студії.
Короткий зміст: 
Метою курсу є набуття знань і практичних навичок для докторантів в сфері соціально-економічних наук застосовувати сучасні міждисциплінарні методи дослідження і написання наукових робіт в сфері європейських студій.
Викладач: 
проф. Юрій Бажал, проф. Андрій Мелешевич, доц. Роман Петров, доц. Тетяна Кисельова
Цільова аудіторія: 
докторанти, які бажають використовувати у власних дослідженнях елементи права ЄС, європейської економіки та європейської політології.