ВОСЬМИЙ НОМЕР НАУКОВОГО ВИДАННЯ З ЄВРОСТУДІЙ ВЖЕ ОНЛАЙН!

Українська асоціація європейських студій та Національний університет "Одеська юридична академія" запрошують усіх, хто цікавиться питаннями євроінтеграції, ознайомитись з черговим номером фахового наукового видання "Європейські студії і право", а науковців - надсилати власні статті.

 

Восьмий номер видання знайомить з результатами найновіших досліджень українських і іноземних вчених з актуальних питань європейських студій. Павло ПУШКАР, к.ю.н., працівник Європейського суду з прав людини, робить ґрунтовний науковий аналіз ієрархії джерел права Ради Європи, також він продовжує висвітлювати результати моніторингу найновіших і найцікавіших судових рішень Страсбурзького суду та інших міжнародних судів в рубриці “Новини міжнародного судочинства”. Завідувач кафедри прав людини Торунського університету ім. Коперника проф. Божена ГРОНОВСЬКА досліджує «внесок» Польщі в прецедентне право Європейського Суду з прав людини в Страсбурзі. Докторант університету Кента (Великобританія) Ольга БУРЛЮК презентує цікавий огляд чотирьох принципів, що структурують співпрацю ЄС та України. Проф. Віктор ЗІНЧЕНКО визначає зміст поняття «право народу» в конституційному законодавстві та його міжнародне значення. Аспірант кафедри європейського права Львівського національного університету ім. Івана Франка Тарас БИК робить огляд правових зобов’язань України у сфері соціального діалогу та зроблено висновки щодо рівня імплементації соціального acquis ЄС в правову систему України. Аспірант кафедри права ЄС та порівняльного правознавства Національного університету «Одеська юридична академія» Олена ПАСЕЧНИК досліджує фармацевтичне законодавство ЄС його співвідношення з правом внутрішнього ринку ЄС. Номер доступний на порталі УАЄС http://jmce.ukma.kiev.ua/uk/uaes-publications.

 

Фахове наукове електронне видання "Європейські студії і право" засновано у 2010 році Українською асоціацією європейських студій та Національним університетом "Одеська юридична академія". Місією журналу є поширення кращих наукових досліджень з європейських студій і права в Україні та за її межами.

 

Цільова аудиторія журналу: науковці, експерти з європейських студій, правники, керівники та менеджери підприємств і організацій, державних і муніципальних установ, викладачі і студенти соціальних дисциплін, вчені, журналісти, державні службовці та працівники органів місцевого самоврядування, усі, хто цікавиться інтеграційними процесами у світі, європейськими студіями, питаннями прав людини. До редакційної колегії входять відомі українські й іноземні фахівці з євростудій.

 

Детальніша інформація про видання, а також вимоги для авторів статей можна знайти в розділі “Публікації” на порталі Української асоціації європейських студій http://jmce.ukma.kiev.ua/uk/uaes та на порталі кафедри права ЄС та порівняльного правознавства Національного університету “Одеська юридична академія” http://eurolaw.org.ua/publications/ukrainian-journal-of-european-studies."