Науково-практична конференція з міжнародною участю «Вивчення сучасних процесів європейської інтеграції в системі підготовки державних службовців»

28 травня 2014 року, Чернівці

      В умовах трансформаційних змін українського суспільства все більшого значення набуває вибір зовнішнього вектору держави. Вже понад десятиліття проблема вивчення питань європейської інтеграції залишається однією з провідних у системі підготовки фахівців з державної служби. З метою підведення певних підсумків щодо успіхів та прорахунків у цій галузі кафедрою політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в рамках реалізації проекту «Наближаючись до всебічних знань про європейську інтеграцію в Україні», за підтримкою Програми Жана Моне «Кафедра європейських студій» ініціюється проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вивчення сучасних процесів європейської інтеграції в системі підготовки державних службовців».

      В рамках конференції планується об’єднати науковців, викладачів курсів, присвячених проблемам європейської інтеграції, магістрантів спеціальності «Державне управління», «Державна служба», державних службовців із метою професійного обговорення особливостей сучасної підготовки фахівців в галузі державного управління, а також визначення майбутніх кроків щодо покращення її стану та формування нових цілей й засобів у системі планування вищої освіти.

       В рамках проведення конференції планується робота за такими напрямками:

- Академічні стандарти підготовки магістрів із державного управління, потреби та перспективи їх реформування;

- Європейський досвід підготовки державних службовців та його впровадження в Україні;

- Зміст та методики викладання курсів із європейської інтеграції для державних службовців в Україні.

Для участі в роботі конференції просимо подати:

  • тези доповідей/наукових статей (2 сторінки у форматі Word – включаючи назву доповіді, прізвища авторів, назву організації, список літератури, Times New Roman, шрифт 12, інтервал 1, поля 2 см з усіх сторін);
  • заявка на участь (бланк додається).

       Матеріали конференції будуть опубліковані на сайті НДІ Європейської інтеграції та регіональних дослілжень, а також у черговому номері наукового щорічника «Регіоналізм та інтеграція».

       Остаточний термін подачі документів 20 травня 2014 р. Документи просимо надсилати на електронну адресу кафедри політології та державного управління ЧНУ dpspa@chnu.edu.ua.

       Контактний телефон (кафедра політології та державного управління): (0372) 52-30-53 Факс: (0372) 55-71-82

        Повідомлення про результати конкурсного відбору та персональні запрошення надсилатимуться електронною поштою (в разі потреби) з 20 по 25 травня 2014 р.