ІХ Конгрес Української асоціації європейських студій "Наукові і практичні виклики подолання внутрішніх конфліктів в Україні і пост-радянському просторі"

Делегати понад двадцяти локальних осередків ВГО "Українська асоціація європейських студій" (УАЄС) зустрілися30 жовтня в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) на Дев’ятому Конгресі УАЄС. Крім членів УАЄС, в Конгресі, що проходив за підтримки Програми ЄС ім. Жана Моне та НаУКМА, взяли участь дипломати, представники науки і освіти, а також відомі дослідники у галузі європейської інтеграції. Захід було присвячено 400 річчю Києво-Могилянської академії.

Щороку Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація європейських студій" збирає своїх учасників-представників локальних осередків з понад 20 областей України. Метою ІХ Конгресу УАЄС було експертне і наукове обговорення теми "Наукові і практичні виклики подолання внутрішніх конфліктів в Україні і пост-радянському просторі", а також обговорення поточних та перспективних проектів УАЄС. Традиційними завданнями Конгресу було поліпшення рівня внутрішньої та зовнішньої комунікації УАЄС, обмін кращим досвідом з викладання та здійснення наукових досліджень у сфері європейських студій, а також налагодження робочих контактів між фахівцями з європейської інтеграції, владою та донорськими структурами.

Зі змістовними доповідями на ІХ Конгресі УАЄС виступили відомі українські вчені: проф. Ігор Тодоров (професор кафедри країнознавства факультету міжнародної політики, менеджменту та бізнесу Ужгородського національного університету); проф. Роман Петров (голова Центру ім. Жана Моне з європейських студій, завідувач кафедри міжнародного права та спеціальних правових наук НаУКМА); проф. Ольга Мельник (завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету "Львівська політехніка"); проф. Володимир Стрельцов (професор кафедри права та європейської інтеграції Харківського регіонального інституту державного управління); проф. Ніна Діденко (професор, завідувач кафедри державної служби та менеджменту освіти ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України); Катерина Крахмальова (ст. викладач кафедри міжнародного права та спеціальних правових наук НаУКМА).

На круглому столі за темою "Сучасні виклики подолання внутрішніх конфліктів. Погляд з пост-радянського простору" взяли участь іноземні фахівці: доктор Аарон Матта (Інститут глобального правосуддя, м. Гаага, Нідерланди); проф. Гага Габрігідзе (університет Нового Мислення, Грузія); проф. Пауль Калініченко (Московський державний юридичний університет ім. О. Кутафіна, Російська Федерація); проф. Міхаела Тофан (Ясський університет, Румунія); Максим Карлюк (Білоруський державний університет, Білорусь); Сюзана Новакова (Інститут соціальних наук, м. Гаага, Нідерланди).

Тренінги з методики подолання конфліктів провели Діана Проценко (НаУКМА, член Правління Національної асоціації медіаторів України) та Андрій Гірник (НаУКМА, керівник Центру дослідження конфліктів та психоаналізу).