Електронне наукове фахове видання "Європейські студії і право"

Електронне наукове фахове видання "Європейські студії і право" є першим в Україні міждисциплінарним аналітичним часописом науково-практичного спрямування, створеним згідно з міжнародними стандартами академічного видавництва.

Видання включено до переліку наукових фахових видань України з галузі науки “12.00.00 – Юридичні науки” (постанова ВАК України від 1 липня 2010 р. № 2-05/5).

Часопис засновано Українською асоціацією європейських студій та Національним університетом "Одеська юридична академія" в рамках проекту імені Жана Моне за підтримки Європейської комісії в 2010 році.

Посилання на сайт часопису: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/esp/index.html та http://eurolaw.org.ua/publications/ukrainian-journal-of-european-studies

Українська асоціація європейських студій спільно з часописом "Європейські студії і право" проводить щорічний конкурс "Краща наукова стаття з європейського права року".