Стратегія економічного зростання Європейського союзу

Структура курсу: 
  • Концептуальні засади стратегій економічного розвитку ЄС та України.
  • Структура і зміст стратегії економічного зростання «Європа 2020».
  • Інтелектуальне зростання: інноваційний союз та цифрове суспільство.
  • Удосконалення систем освіти і науки.
  • Конкурентоспроможність та торговельна політика ЄС.
  • Індустріальна політика щодо підтримки інноваційного розвитку в ЄС.
  • Стратегія ЄС щодо забезпечення життязабезпечуючого зростання.
  • Стратегія та ініціативи ЄС у сфері зайнятості та мобільності трудових ресурсів.
  • Справедливе зростання та європейська платформа проти бідності.
Короткий зміст: 
Метою курсу є формування у студентів розуміння концептуальних соціально-економічних засад формування сучасної політики стратегічного розвитку Європейського Союзу, вміння робити порівняння з українськими програмами економічних реформ у контексті проблематики євроінтеграції України. В процесі вивчення курсу студенти повинні опанувати теорію і познайомитись з практикою програмування стратегічного економічного розвитку Європейського Союзу, засвоїти концепцію і зрозуміти структуру діючої програми «Європа 2020», набути навички і вміння щодо порівняльного економічного аналізу стратегічних підходів Європейського Союзу і України та моніторингової оцінки результатів виконання стратегічних цілей, сформувати компетенції щодо розробки заходів соціально-економічної політики, які будуть сприяти євроінтеграції України. Передбачається застосування міждисциплінарного підходу при розкритті окремих тем курсу.
Викладач: 
Юрій Бажал
Цільова аудіторія: 
Master students in economics, political science, and sociology