Центр ім. Жана Моне з європейських студій

Києво-Могилянська академія була одним з перших і найбільш відомих вищіх навчальних закладів Східної Європи (засн. 1615). Академія названа на честь київського миторополіта Петра Могили, який в 1632 році створив Києво-Братську колегію. У 1817 році Академію було закрито. Києво-Могилянська академія знову відчинила свої двері після здобуття Україною незалежності в 1991 році. З тих пір Національний університет "Києво-Могилянська академія» є одним з провідних університетів в Україні, який дотримується вимог Болонського процесу та кращих міжнародних освітніх і академічних стандартів. Національний університет "Києво-Могилянська академія» є одним з небагатьох вищих навчальних закладів в Україні, який пропонує програми та курси англійською та українською мовами. Одним з пріоритетів Національного університету "Києво-Могилянська академія» є викладання і наукові дослідження в сфері європейських студій.

Національний університет "Києво-Могилянська академія» бере активну участь в діяльності Програми імені Жана Моне, яка є ініціативою Європейського Союзу, започаткованою у 1990 році з метою поширення європейських студій в Європі та на інших континентах. Програму імені Жана Моне (Jean Monnet Programme) названо на честь Жана Моне – французького підприємця і державного діяча - одного з «батьків-засновників» Європейського Союзу, першого президента Вищого органу Європейського Співтовариства з вугілля та сталі.

До цілей Програми імені Жана Моне відносяться:

  • поширення знань про євроінтеграційні процеси, підвищення рівня поінформованості суспільства через заохочення університетів, кафедр, викладачів до викладання дисциплін з європейської інтеграції та проведення досліджень;
  • активізація науково-теоретичних дискусій та громадських обговорень актуальних тем і проблем, осмислення сучасних феноменів європейської інтеграції, інтерпретація її минулого та пошук майбутнього шляхом організації науково-практичних конференцій, публічних дискусій і дебатів;
  • підтримка навчальних та науково–дослідних закладів, асоціацій, мереж, що спеціалізуються на європейських студіях.

З 2010 року, за результатами міжнародного конкурсу, в Національному університетові "Києво-Могилянська академія» було відкрито першу в Україні кафедру ім. Жана Моне з права Європейського Союзу (проф. Роман Петров). З 2011 року в Національному університетові "Києво-Могилянська академія» було започатковано Центр ім. Жана Моне з європейських студій (проф. Юрій Бажал, проф. Андрій Мелешевич, проф. Роман Петров).

Архів: http://jmce-archive.ukma.edu.ua/