Модуль Жана Моне INTEGTRADE

Про проект

Еволюція Європейського Союзу (ЄС) може бути великою мірою описана як історія постійного поглиблення лібералізації торгівлі та економічної інтеграції. Сьогодні Єдиний Ринок – одна з найбільших зон вільної торгівлі, яка відзначена унікально глибоким масштабом інтеграції в порівнянні з іншими зонами вільної торгівлі, створеними завдяки іншим угодам (наприклад, Північноамериканській Угоді про Вільну Торгівлю або нещодавно укладеній Угоді про Всеосяжне Регіональне Економічне Партнерство (ВРЕП)).

Не дивно, що «глибока» лібералізація (тобто, крім торгівлі товарами, серед іншого, торгівля послугами, державними закупівлями, конкуренція та сталий розвиток) перебувають у центрі уваги міжнародної політики ЄС загалом, і у відношенні до Східних сусідів, особливо. Фокус ЄС на двосторонній та багатосторонній лібералізації став особливо помітним після того, як «зайшли в глухий кут» перемовини в рамках Дохійського раунду розвитку у Світовій Організації Торгівлі (СОТ). Складнощі Дохійського раунду СОТ також сприяли формуванню в лідерів ЄС глибшого розуміння виклику неспівпадаючих інтересів з точки зору лібералізації багатосторонньої торгівлі.

Ключовим прикладом центральної ролі «глибокої» торгівлі у відносинах ЄС з його безпосередніми Сусідами є Угоди про Асоціацію (включаючи Глибоку та Всеосяжну зони вільної торгівлі) між ЄС, з одного боку, та Україною, Молдовою та Грузією, відповідно, з іншого боку , укладені у 2014 році. З цього часу, асоційовані Східні Сусіди зробили значні зусилля щодо адаптації свого законодавства та управлінських практик до acquis communautaire (законодавства та «кращих практик») Європейського Союзу.

В Україні зближення законів та практик із ПВЗВТ (Поглибленою та Всеосяжною Зоною Вільної Торгівлі) було ускладнене значними викликами, пов'язаними зі спроможністю, координацією та політичною волею. Проте процес зближення також відзначений значними успіхами, такими як встановлення прозорості системи публічних закупівель (завдяки електронним інструментам “Prozorro” та “Dozorro”), запуск Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів та виконання численних умов, необхідних для укладання Угоди про Оцінку Відповідності та Приймання Промислової Продукції (ОВППП).

Більше того, покращення законності, правової визначеності, прозорості та підзвітності, сумлінності та стандартів участі зацікавлених сторін у різних сферах, що охоплюються ПВЗВТ, безпосередньо призводить до зміцнення демократії, прав людини та верховенства права. Іншими словами, «глибока» торгівля з ЄС здатна просувати фундаментальні цінності за межі ЄС, що зумовлює посилення акцентів на неторгових цілях у торговельній політиці ЄС (наприклад, Стратегія Єврокомісії «Торгівля для всіх» 2015р.).

З огляду на це, проект передбачає інформувати студентів і випускників НАУКМА, а також молодих політиків, державних службовців і громадських представників про роль торгівлі як інструменту європейської інтеграції, а також трансформації східних країн-сусідів, які орієнтовані на ЄС . Проект також ознайомить з роллю торгівлі у відносинах ЄС-Україна, а також досягненнями та викликами, що пов’язані з реалізацією ПВЗВТ, таким чином, сприючи розповсюдженню знань про Європейський Союз серед суспільства в цілому.

 

Завдання проекту полягає в тому, щоб запропонувати як студентам та молодим спеціалістам, з одного боку, так і широкому загалу, з іншого боку, міждисциплінарне розуміння наскрізної ролі лібералізації торгівлі для європейської інтеграції в цілому, а також розвитку відносин між ЄС та Україною, зокрема.

Модуль Жана Моне INTEGTRADE, таким чином, включатиме наступні дії:

  • Збагачення навчальної програми НАУКМА курсом «Європейська інтеграція через торгівлю» з акцентом на імплементацію ПВЗВТ між Україною та ЄС;
  • Сприяння діалогу між академічним світом та представниками більш широкого загалу, такими як політики на різних рівнях, державні службовці та представники громадянського суспільства щодо впровадження ПВЗВТ та його трансформаційного потенціалу для різних секторів, також у контексті післявоєнної відбудови в Україна;
  • Зростання обізнаності учасників курсу щодо (i) ролі торгівлі в інтеграції до ЄС та (ii) впровадженні ПВЗВТ між ЄС та Україною та трансформаційного потенціалу ПВЗВТ у сферах демократії, прав людини та верховенства права.
  • Поліпшення вміння студентів аналізувати впровадження ПВЗВТ між Україною та ЄС та повідомлювати про результати більш широкому загалу в простий та привабливий спосіб.
  • Надання журналістам та блогерам з Києва та регіонів України актуальної інформації про впровадження ПВЗВТ між Україною та ЄС у рамках двох безкоштовних семінарів протягом кожного року реалізації проекту